Om os

Demokrati Fitness er udviklet, fordi der manglede et træningsrum, hvor vi kunne mødes og tale om demokrati – træne vores demokratimuskler. Demokrati er ikke noget vi må tage for givet. Et sundt demokrati med bred deltagelse og en god samtale- og debatkultur er ikke til stede uden, at vi aktivt dyrker og træner det.
Hvis vi skal have et stærkt demokrati, skal vi udvikle det løbende og styrke deltagelsen i demokratiet blandt alle grupper i vores samfund.

Takket være Foreningen Demokratiscenen blev konceptet første gang testet på Folkemødet i 2017 med god respons. Siden har tyske Bosh Foundation, Tuborg Fondet og senest Nordea Fonden støttet konceptets videre udvikling. Det betyder, at vi de seneste år har afholdt mange træninger og masterclasses, hvor vi har trænet grupper og uddannet mange nye trænere – flest i Danmark men også internationalt.

I dag er Demokrati Fitness forankret hos foreningen Demokrati Garage og den socialøkonomiske virksomhed We Do Democracy, der driver hjemmesiden her og fungerer som sekretariat.

 

FAKTA OM DEMOKRATI FITNESS
  • Udviklet i 2017
  • 500+ Demokrati Fitness Trænere
  • 15.000+ har prøvet Demokrati Fitness
  • 16 danske partnere i hele landet
  • Demokrati Fitness trænere uddannet fra Danmark, Estland, Letland, Litauen, Tyskland, Slovenien, Sverige, Japan, Schweiz og Sydkorea.

“Det er et træningslokale – bare om demokrati”

Hør Mira fortælle om Demokrati Fitness

HVAD ER DEMOKRATI FITNESS?

Bliv bedre til uenighed, lyt mere aktivt eller opdag, at du er mere modig, end du tror.

Demokrati Fitness er et redskab til at sætte fokus på hverdagsdemokratiets vigtige evner.

Gennem 30 minutters træningsprogrammer dedikeret til 10 forskellige demokratimuskler, bliver deltagerne mindet om, at de selv er demokratiets vigtigste ingrediens.

Uden vores mod, empati, nysgerrighed, forskellige holdninger og aktive handlinger ville der ikke være nogen demokratisk udvikling af vores samfund. Men det kræver samtidig øvelse at lytte aktivt, bruge sin stemme, udforske uenigheden, mobilisere hinanden og finde frem til gode kompromiserne i en hurtig hverdag.

Demokrati Fitness er pusterummet, hvor vi bliver mindet om, at demokrati ikke er noget fjernt eller for en bestemt gruppe. Demokrati er os alle sammen, og noget vi alle sammen skal øve os på – hver dag, hele livet. Samtidig er Demokrati Fitness et ’prusterum’, hvor vi udfordrer os selv til at blive bedre demokrater.

Og så er det samtidig aktivt og sjovt.

Demokrati Fitness er pusterummet, hvor vi bliver mindet om at demokrati ikke er noget farligt eller fjernt. Demokrati er os alle sammen og noget vi øver os på – hver dag, hele livet.

SEKRETARIAT

Zakia Elvang

Projektejer og demokratirådgiver

Kathrine Krone Laurent

Programleder

SAMARBEJDSPARTNERE

Arbejder du allerede med demokrati, og tænker du at Demokrati Fitness er et godt værktøj til at få flere til at deltage? Så kan du blive vores nye partner. Kontakt os for at høre mere og eventuelt aftale et møde om mulighederne for samarbejde.

Sofie@wedodemocracy.dk

Med støtte fra: