Om os

Demokrati Fitness er udviklet, fordi vi savnede et træningsrum, hvor vi kunne mødes og tale om demokrati – træne vores demokratimuskler. Demokrati er ikke noget vi må tage for givet. Det falder ikke bare sådan ned i skødet på os. Hvis vi skal have et stærkt demokrati skal vi udvikle det løbende og styrke deltagelsen i demokratiet.

Takket være Foreningen Demokratiscenen testede vi konceptet første gang på Folkemødet i 2017 med god respons. Siden har den tyske Bosh Foundation, Tuborg Fondet og senest Nordea Fonden støttet konceptets videre udvikling. Det har betydet, at vi løbende har kunnet afholde træninger og camps, hvor vi uddanner nye trænere – flest i Danmark men også i Sverige og De Baltiske Lande, hvor særligt Almedalsvekan og det estiske folkemøde har været meget aktive i at lave træninger og udbrede konceptet.

Ideen om de 10 vigtige demokratimuskler og træningsporgrammerne til at styrke dem hver især er i alt delt med folk fra mere end 12 lande.

I dag er Demokrati Fitness forankret hos foreningen Demokrati Garage, der driver hjemmesiden her og fungerer som fundraiser og sekretariat.

Men vi kunne ikke have gjort det uden de flere end 500 trænere samt partnere og fonde, der hele tiden er med til at udvikle konceptet og bringe det ind i nye rum.

Der er altid plads til flere på holdet – så hold dig ikke tilbage!

 

Vil du være med? 

 

Vi har heldigvis mange ambassadører, der hjælper os med at udbrede ideen om, at der er brug for et øvelokale til demokrati. Måske har du mødt én af dem? Hvis du nu er klar til mere end bare høre og læse om Demokrati Fitness, så har vi tre anbefalinger til ting du kan gøre:

Arranger en træning for dig og dit fællesskab: https://demokratifitness.dk/book/

Lær mere om Demokrati Fitness på en syv timers workshophttps://demokratifitness.dk/deltag/

Bliv partner, støt demokrati fitness bevægelse, få fordele: Vi har lært, at det kræver hjælp fra alle sider, hvis vi skal lykkes med at udbrede demokrati fitness. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du vil støtte os økonomisk og indtræde i partnerkredsen, hvor du samtidig får en række fordele. Skriv til os på deltag@demokratifitness.dk – vi glæder os til at høre fra dig/jer! 

FAKTA OM DEMOKRATI FITNESS
  • Udviklet i 2017
  • 500+ Demokrati Fitness Trænere
  • 15.000+ har prøvet Demokrati Fitness
  • 16 danske partnere i hele landet
  • Demokrati Fitness trænere uddannet fra Danmark, Estland, Letland, Litauen, Tyskland, Slovenien, Sverige, Japan, Schweiz og Sydkorea.

“Det er et træningslokale – bare om demokrati”

Hør Mira fortælle om Demokrati Fitness

Hvad er Demokrati Fitness?

Bliv bedre til uenighed, lyt mere aktivt eller opdag at du er mere modig end du tror.

Demokrati Fitness er et redskab til at sætte fokus på hverdagsdemokratiets vigtige evner.

Gennem 30 minutters træningsprogrammer dedikeret til 10 forskellige demokratimuskler, bliver deltagerne mindet om, at de selv er demokratiets vigtigste ingrediens.

For uden vores mod, empati, nysgerrighed, forskellige holdninger og aktive handlinger ville der ikke være nogen demokratisk udvikling af vores samfund. Men det kræver samtidig øvelse at lytte aktivt, bruge sin stemme, udforske uenigheden, mobilisere hinanden og finde frem til gode kompromiserne i en hurtig hverdag.

Demokrati Fitness er pusterummet, hvor vi bliver mindet om at demokrati ikke er noget farligt eller fjernt. Demokrati er os alle sammen og noget vi øver os på – hver dag, hele livet. Samtidig er Demokrati Fitness et ’prusterum’, hvor vi udfordrer os selv til at blive bedre demokrater.

Og så er det samtidig grineren!

 

Demokrati Fitness x Nordea-fonden

 

Demokrati Fitness er 30 minutters træning, der giver demokratisk selvtillid og handlekraft i hverdagen. I løbet af de næste to år vil 10.000 danske unge have trænet Demokrati Fitness. Samtidig er der skabt lokale fællesskaber om demokratisk selvtillid i 20 danske byer.

Danske unge mangler troen på, at de selv er vigtige i demokratiet og kan gøre en forskel – de har lav demokratisk selvtillid (ICCS rapport)*. Det skal der gøres noget ved, hvis vores danske demokrati fortsat skal være præget af høj deltagelse og lyst til at deltage.

Med støtte fra Nordea-fonden er holdet bag Demokrati Fitness i gang med at finde partnere i hele Danmark. Målet er at styrke unges hverdagsdemokratiske deltagelse og fællesskaber gennem uddannelse på træningscamps og ung-til-ung træning i demokratiske værdier og kompetencer – det vi kalder demokratimuskler.

Demokrati Fitness har til huse hos Demokrati Garage i Københavns Nordvest-kvarter, men i løbet af de næste to år skal Demokrati Fitness forankres hos partnere og unge trænere i hele Danmark fra Hjørring til Tønder, over Fåborg, gennem Roskilde og til Lolland. Fordi demokratiet skal trænes for at blive stærkere.

————————————————————————————————————————————————————————-

*ICCS har i flere år fundet, at danske unge, selvom de ligger i toppen, når det kommer til viden om demokrati og samfundet, ligger under gennemsnittet, når det gælder Demokratisk Selvtillid (Bruun et al., 2018, p. 67). ICCS fra 2016 finder desuden, at piger generelt har højere politisk selvtillid end drenge, og at unge med høj politisk interesse også har høj politisk selvtillid (Bruun et al., 2018, p. 69).

Demokrati Fitness er pusterummet, hvor vi bliver mindet om at demokrati ikke er noget farligt eller fjernt. Demokrati er os alle sammen og noget vi øver os på – hver dag, hele livet.

SEKRETARIAT

Kathrine Krone Laurent

Programleder

Mie Hein Jørgensen

Engagementskoordinator

Stine Ejersted

Studentermedhjælper, SoMe og træner

Louise Steenholt Winstrøm

Daglig Leder i Demokrati Garage

STIFTERE

Zakia Elvang

Projektejer og demokratirådgiver

Kathrine Krone Laurent

Journalist og demokratihusleder

Trine Demant

Antropolog og demokratifacilitator

SAMARBEJDSPARTNERE

Arbejder du allerede med demokrati, og tænker du at Demokrati Fitness er et godt værktøj til at få flere til at deltage? Så kan du blive vores nye partner. Kontakt os for at høre mere og eventuelt aftale et møde om mulighederne for samarbejde.

deltag@demokratifitness.dk

Med støtte fra: