DE 10
DEMOKRATIMUSKLERMUSKLER

Demokrati Fitness er et træningskoncept, der udfordrer den traditionelle opfattelse af, hvad demokrati er. Demokrati er noget man skal træne – og det må godt være både sjovt, udfordrende og meningsfuldt imens.

 

AktivLytning

I et demokrati skal alle vores stemmer høres. Du skal kunne lytte fordomsfrit og lære af andre.

Aktivist

I et demokrati kan du gøre noget aktivt ved det du brænder for. Se at komme afsted!

Empati

I et demokrati skal der være plads til os alle. Du skal kunne rumme folk, der er anderledes end dig selv og vække empati hos andre.

Holdning

I et demokrati ændrer vi vores holdninger. Du skal kunne sige din mening højt og lytte til andres, så du ved hvordan de formes.

Kompromis

I et demokrati er der plads til forskellighed. Du skal kunne søge det gode kompromis, hvor alle føler at de får mere end de giver.

Mobilisering

I et demokrati er der brug for kvalitet og fællesskab. Når du giver plads til andres input, står vi stærkere sammen.

Mod

I et demokrati er det vigtigt at vi deltager. Du skal finde modet til at være med som du er. Du tør allerede en masse.

Nysgerrighed

I et demokrati har vi brug for at lære af hinanden. Du skal kunne sænke dine parader og stikke næsen i sporet.

Uenighed

I et demokrati er vi ofte uenige. Du skal kunne blive i uenigheden, fordi den gør os klogere på hinanden.

VerbalSelvtillid

I et demokrati har vi alle en stemme. Du skal lærer din stemme at kende, så det føles godt at bruge den.