DELTAG

Der er flere måder at komme i gang med Demokrati Fitness på. Vi uddanner hele tiden nye trænere og flere partnere kommer til, så du kan prøve Demokrati Fitness flere og flere steder. Uddannelsen til Demokrati Fitness Træner er for alle over 15 år og tager omkring 12 timer.

BLIV TRÆNER

Du kan blive uddannet tre forskellige steder i Danmark i foråret 2023:

I Demokrati Garage i Nordvest fredag den 13.januar og lørdag d. 14. januar 2023.

I DOKK1 i Aarhus fredag den 10. marts og lørdag d. 11. marts 2023.

I Byens hus i Roskilde fredag den 12. maj og lørdag d. 13. maj 2023.

Det er en uddannelse, hvor du får det sjovt, lærer en masse og får et nyt demokrati-entusiastisk netværk. Vi glæder os til at træne dig!

Skriv til deltag@demokratifitness.dk for mere info.

De forskellige camps finder du her: København, Aarhus & Roskilde

 

VIL DU & DIN BY VÆRE MED?

Demokrati Fitness er 30 minutters træning, der giver demokratisk selvtillid og handlekraft i hverdagen. I løbet af de næste to år vil 10.000 danske unge have trænet Demokrati Fitness. Samtidig er der skabt lokale fællesskaber om demokratisk selvtillid i 20 danske byer.

Danske unge mangler troen på, at de selv er vigtige i demokratiet og kan gøre en forskel – de har lav demokratisk selvtillid (ICCS rapport)*. Det skal der gøres noget ved, hvis vores danske demokrati fortsat skal være præget af høj deltagelse og lyst til at deltage.

Med støtte fra Nordea-fonden er holdet bag Demokrati Fitness i gang med at finde partnere i hele Danmark. Målet er at styrke unges hverdagsdemokratiske deltagelse og fællesskaber gennem uddannelse på træningscamps og ung-til-ung træning i demokratiske værdier og kompetencer – det vi kalder demokratimuskler.

Demokrati Fitness har til huse hos Demokrati Garage i Københavns Nordvest-kvarter, men i løbet af de næste to år skal Demokrati Fitness forankres hos partnere og unge trænere i hele Danmark fra Hjørring til Tønder, over Fåborg, gennem Roskilde og til Lolland. Fordi demokratiet skal trænes for at blive stærkere.

Du kan blive Demokrati Fitness Partner – skriv til deltag@demokratifitness.dk.

——————————————————-

*ICCS har i flere år fundet, at danske unge, selvom de ligger i toppen, når det kommer til viden om demokrati og samfundet, ligger under gennemsnittet, når det gælder Demokratisk Selvtillid (Bruun et al., 2018, p. 67). ICCS fra 2016 finder desuden, at piger generelt har højere politisk selvtillid end drenge, og at unge med høj politisk interesse også har høj politisk selvtillid (Bruun et al., 2018, p. 69).

BLIV
TRÆNER

deltag@demokratifitness.dk

Skal der stå Demokrati Fitness Træner på dit CV? Så skriv til os. Vi planlægger løbende Træner Camps, hvor nye trænere bliver uddannet og erfarne trænere får et brush-up. Lige nu er det gratis, hvis du er mellem 15 og 25 år.

PRØV
DET

Se hvor

Demokrati Fitness spreder sig stille og roligt. Vores trænere og partnere udbyder træninger flere og flere steder. På Danmarkskortet kan du finde og tage kontakt til din lokale Demokrati Fitness Partner.

BOOK EN
TRÆNING

Book nu

Skal du og dit fællesskab prøve Demokrati Fitness? En træning tager altid 30 minutter, og vi træner alle grupper mellem 6 og 40 personer, der er over 15 år og nysgerrige på hverdagsdemokrati. Klasser, kollegaer, bestyrelser, bryllupsgæster m.fl.

BLIV
PARTNER

deltag@demokratifitness.dk

Arbejder du allerede med demokrati, og tænker du at Demokrati Fitness er et godt værktøj til at få flere til at deltage? Så kan du blive vores nye partner. Kontakt os for at høre mere og eventuelt aftale et møde om mulighederne for samarbejde.